Wednesday, January 2, 2013

Projek 1BestariNetPELAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET DAN SURAT SIARAN KEBENARAN SEKOLAH MEMASANG INTERNET

Kementerian Pelajaran Malaysia telah memulakan projek perkhidmatan 1BestariNet di semua sekolah seluruh Malaysia pada bulan Disember 2011. Projek ini merupakan perkhidmatan rangkaian Internet "end to end" bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi semua sekolah. Ia akan dilaksanakan selama 2 tahun 6 bulan oleh pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh KPM.

Sila muat turun untuk maklumat lanjut :

No comments:

Post a Comment