Tuesday, March 20, 2012

Teknik Menjawab Sains UPSR


Teknik Menjawab Sains UPSR


JENIS-JENIS SOALAN DAN CARA MENJAWAB

1.         PEMBOLEHUBAH/DUA MAKLUMAT
a.-        Pembolehubah Dimanipulasi   ( PD )  - Benda yang berbeza/tidak sama/tidak serupa/berlainan.
b-         Pemboleubah Bergerakbalas   ( PB )   - Hasil ujikaji.
c-         Pembolehubah Dimalarkan     ( PDM) – Benda yang sama/tidak berubah.

Pembolehubah akan ditanya  dalam lima keadaan soalan.

i.                    Jadual Kiri Kanan.

Bilangan sel kering   (PD)
Kecerahan mentol   (PB)ii.                  Jadual atas bawah

Ketebalan (mm)                 (PD)
Masa Pengeringan (minit )      (PB)


2.                            HIPOTESIS/HUBUNGAN/PERKAITAN/KESIMPULAN.
Semakin            +          Unit     +          PD       +         
Semakin            +          Unit     +          PB.

                       Contoh:-
                       Semakin (besar)(Luas permukaan)
                       Semakin (cepat)(masa pengeringan air)

3.                            TUJUAN EKSPERIMEN.
Untuk mengkaji hubungan antara ( PD) dengan ( PB )

4.                          CORAK / POLA
Menaik,mendatar,menurun
Contoh :-
14,15,16,18,18,14,13
menaik ,mendatar,menurun

5.                          RAMALKAN
i.      Ramalkan ditengah
ii.    Ramalkan didepan.
iii.  Ramal KBKK
     5                 5                  5                 5                 5                 5
5
10
15
20
25
30
35
4
8
12
16
20
24
28
                 4                  4                4                   4                 4                 4
                      
                 ½ dari beza  (PB)
                 ½ dari 4 = 2

6.                          RUMUSAN
Disertakan dengan perkataan “ Paling”

Jumlah Baja(g)
5
10
15
20
25
30
35
40
Bilangan Buah(Biji)
11
13
15
15
13
11
9
7
Contoh:-

Pada berat baja 15g hingga 20g  merupakan paling banyak  pokok menghasilkan buah iaitu 15 biji.

No comments:

Post a Comment