Monday, September 9, 2013

Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR

Tips Menjawab Bahasa Melayu Pemahaman UPSR
1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T).
2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja.
3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.
A. Morfologi
i. Bentuk kata
 kata tunggal
 kata terbitan
 kata majmuk
 kata ganda
* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:
 pengimbuhan
 penggandaan
 pemajmukan
ii. Golongan kata
 kata nama
 kata kerja
 kata adjektif
 kata tugas
B. Sintaksis
Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang
sesuai.
Ayat soalan
Ayat jawapan
Ayat sama maksud
Ayat aktif / Ayat pasif
Struktur ayat
Cakap ajuk / pindah
Ayat yang betul
Ketepatan kata
Kesalahan tatabahasa dalam ayat5
C. Peribahasa
Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau
penulisan.
D. Sistem ejaan
Perkara yang diberi penekanan ialah :
i. Kata asli Bahasa Melayu
ii. Ejaan kata pinjaman
iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan
4. Baca setiap soalan dengan teliti.
5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang
disertakan.
6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah;
a. Aneka pilihan mudah. Soalan memerlukan calon memilih satu jawapan betul
atau terbaik.
i. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D
b. Aneka pilihan kompleks. Soalan memerlukan murid memilih satu gabungan
jawapan yang betul atau terbaik.
i. Empat pilihan jawapan bernombor roman
ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D
7. Kata tugas dalam soalan.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
Perkataan seerti bagi
Perkataan berlawan bagi
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
Pilih ayat yang betul.
8. Jawab soalan yang mudah dahulu.6
Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR
1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang
dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang
disoal.
2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami.
3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.
4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda /
menggaris isi dalam teks.
5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam
petikan.
6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu
benar-benar menepati kehendak soalan.
7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan
kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas:
Bil Kata Tugas Respons yang Diharapkan
1 Apakah Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik
2 Siapakah Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu
3 Bilakah Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa
4 Di manakah Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu
peristiwa
5 Bagaimanakah Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/
keadaan/ langkah/ kejadian
6 Mengapakah Memberi sebab
7 Berapakah Menyatakan kuantiti
8 Manakah Menyatakan pilihan
9 Tuliskan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan
10 Nyatakan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan
huraian lanjut/huraian/sokongan
11 Ulaskan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik
12 Pilih Membuat pilihan jawapan
13 Isikan Memasukkan jawapan yang sesuai
14 Bezakan Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau
lebih perkara
15 Bincangkan Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai
aspek
16 Catatkan Merakam sesuatu maklumat7
8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik
penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar,
lawan, seerti dan sebagainya.
9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa
merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata,
maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan
konteks ayat dalam petikan.
10.Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang
bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang
paling tepat dan logik.
11.Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu
memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.

Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR
A. Memindahkan Maklumat
1. Bacalah arahan denga teliti.
2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar
bersiri.
3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam
gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumatmaklumat tersurat sahaja.
4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea
keseluruhan gambar tersebut.
5. Binalah lima ayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk.
6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian.
7. Nomborkan setiap ayat yang dibina.
8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan,
imbuhan dan tanda baca.

1 comment:

  1. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,jangan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohan dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI
    Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,janan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohon dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI

    ReplyDelete